ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 3 ส.ค. 2010

When a series of gruesome murders shake a small town after a strange aristocrat dies and his body goes missing, rumors of a supernatural monster abound. In life Sir William was known to be a cruel and evil man, rumored to be the murderer behind many unsolved crimes.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Viva Media
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Alter Ego
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: bitComposer Games
ผู้จัดจำหน่าย: Viva Media
วันวางจำหน่าย: 3 ส.ค. 2010