ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 6 ก.ย. 2010

A Zoë Mode production for the video game charity initiative OneBigGame, Chime pits gamers against the melody in an all-new puzzle experience. Place blocks against the clock, complete solid quads and try to cover the whole playing surface, all the while remixing and...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก OneBigGame
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Chime
ประเภท: แคชชวล
ผู้พัฒนา: Zoë Mode
ผู้จัดจำหน่าย: OneBigGame
วันวางจำหน่าย: 6 ก.ย. 2010