ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 18 พ.ย. 2010

Control a never-ending stream of aircraft in this insanely addictive worldwide hit from Firemint! You’re an air traffic controller at an increasingly busy airport; just point and drag aircraft to their landing zones with your mouse or trackpad. Sounds easy? It isn’t!

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Flight Control HD
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Firemint
ผู้จัดจำหน่าย: Firemint
วันวางจำหน่าย: 18 พ.ย. 2010