ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 16 พ.ย. 2010

Wrap your way to bliss in Zen Bound 2, the unique down-tempo indie game! This is a different gaming experience: an opportunity to slow down, zone out and focus on a task that’s challenging but not stressful, a set of gentle puzzles for the mind and fingers to solve.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Zen Bound 2
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Secret Exit Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย: Secret Exit Ltd.
วันวางจำหน่าย: 16 พ.ย. 2010