ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 3 มิ.ย. 2010

Nine deities. Nine heroes. And only one champion. Mythical Greece. The land of gods, poets, heroes, but also of terrible monsters and creatures. Numen is a fully three-dimensional action RPG set in mythical Greece.

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก CINEMAX, s.r.o.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Numen: Contest of Heroes
ประเภท: สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: CINEMAX, s.r.o.
ผู้จัดจำหน่าย: CINEMAX, s.r.o.
วันวางจำหน่าย: 3 มิ.ย. 2010