ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 21 เม.ย. 2011

Runaway: A Twist of Fate is the adventure game of the year! Featuring a production worthy of a big 2D animated movie, Runaway follows a story full of twists and turns, and packed with comical highlights.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Runaway: A Twist of Fate
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Pendulo Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 21 เม.ย. 2011