ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 28 ก.ย. 2011

Immerse yourself into the battles and intrigues between the Houses that shaped the Kingdom of Westeros and keep your spot on the Iron Throne by any means.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: A Game of Thrones - Genesis
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Cyanide Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive, 1C-SoftClub
วันวางจำหน่าย: 29 ก.ย. 2011

DRM ภายนอก: Tages Solidshield
5 จำนวนจำกัดการเปิดใช้เครื่อง