ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 1 ก.ย. 2011

...includes an exclusive island (Isla Nublar) and El Presidente avatar costume (Luchador) and 50 Steam achievements. El Presidente is back to rule it all!

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Kalypso Media Digital
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Tropico 4: Steam Special Edition
ประเภท: จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Haemimont Games Feral Interactive (Mac)
ผู้จัดจำหน่าย: Kalypso Media Digital, Feral Interactive (Mac)
วันวางจำหน่าย: 1 ก.ย. 2011

DRM ภายนอก: Requires a free Kalypso account

Alcohol Reference

Tobacco Reference

Mild Suggestive Themes

Violence