ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 17 ก.ย. 2010

You are a merchant in northern Europe in the late Middle Ages when the Hanseatic League was flourishing. Your goal is to rise to the most successful and influential member of the Hanse, ultimately being elected Elderman, leader of the trading league.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Kalypso Media Digital
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Patrician IV - Steam Special Edition
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Gaming Minds Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Kalypso Media Digital
วันวางจำหน่าย: 17 ก.ย. 2010