ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 9 ก.ค. 2013

Dota is a competitive game of action and strategy, played both professionally and casually by millions of passionate fans worldwide. Players pick from a pool of over a hundred heroes, forming two teams of five players.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Valve
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Dota 2
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Valve
ผู้จัดจำหน่าย: Valve
วันวางจำหน่าย: 9 ก.ค. 2013