ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 19 ม.ค. 2011

Enter the world of Drawn, and unravel the secrets of the Painted Tower. Overcome challenging puzzles on your quest to save Iris. A curse has locked each floor of the tower, and only the most creative adventurer can find a way through.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Big Fish Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Drawn®: The Painted Tower
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Big Fish Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Big Fish Games
วันวางจำหน่าย: 19 ม.ค. 2011

Violence References