ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 12 พ.ค. 2010

Flight of the Icarus is a game where you play as a privateer who owns an airship that helps ferry goods from town to town in a post-apocalyptic world where the skies are dominated by pirates and danger. Shoot down enemy aeroplanes with a variety of deadly weaponry.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Muse Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Flight of the Icarus
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Muse Games
ผู้จัดจำหน่าย: Muse Games
วันวางจำหน่าย: 12 พ.ค. 2010