ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 17 พ.ย. 2011

Build your society of the future, colonize islands, and create sprawling megacities with multitudes of buildings, vehicles, and resources to manage.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Ubisoft
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Anno 2070™
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Blue Byte Related Designs
ผู้จัดจำหน่าย: Ubisoft
วันวางจำหน่าย: 17 พ.ย. 2011

DRM ภายนอก: TAGES™
3 จำนวนจำกัดการเปิดใช้เครื่อง

Alcohol Reference

Mild Violence