ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 18 ต.ค. 2011

Create perfect—or imperfect—pets for your Sims, from fierce guard dogs to destructive kittens to trusty horses and more as you determine not only how your Sims’ pets look but their personality traits as well.

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Electronic Arts
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Sims™ 3 Pets
ประเภท: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: The Sims Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Electronic Arts
วันวางจำหน่าย: 18 ต.ค. 2011

Crude Humor

Sexual Themes

Violence