ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 27 ม.ค. 2011

New content for The Sims 3 is now available!

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Electronic Arts
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Sims™ 3
ประเภท: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: The Sims Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Electronic Arts
วันวางจำหน่าย: 2 มิ.ย. 2009

Crude Humor

Sexual Themes

Violence