ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 28 ม.ค. 2011

Join the Mishap gang to help Milton Hobblepop infiltrate the shadowy estate filled with mysteries and loads of fun & engaging mini-games.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Namco Networks America, Inc.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Mishap 2: An Intentional Haunting - Collector's Edition
ประเภท: แคชชวล
ผู้พัฒนา: Virtual Prophecy Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Namco Networks America, Inc.
วันวางจำหน่าย: 28 ม.ค. 2011