เกมนี้
เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 27 ก.พ. 2012

Live the life of a medieval lord online in Stronghold Kingdoms, the world’s first Castle MMO. Farm peacefully, engage in political mind games or lay siege to sworn enemies.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Stronghold Kingdoms
ประเภท: เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: FireFly Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Firefly Studios
วันวางจำหน่าย: 27 ก.พ. 2012