ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 12 ก.ค. 2010

The ancient kingdom is in trouble! The magic of the four elements that kept it running for centuries has been corrupted by evil powers and the altars no longer yield the energy of life.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: 4 Elements
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Playrix Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Playrix Entertainment
วันวางจำหน่าย: 3 ก.ย. 2008