ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 8 เม.ย. 2011

Guide one of 12 races on their first interstellar journey from a single planet, until it becomes a mighty pan-galactic empire.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Iceberg Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Armada 2526
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Ntronium Games
ผู้จัดจำหน่าย: Iceberg Interactive
วันวางจำหน่าย: 10 มิ.ย. 2010