ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 26 ส.ค. 2011

Roam the dense foliage of Sherwood, come face to face with royal trouble and battle against Prince John’s forces as you take on the role of legendary nobleman, Robin Hood.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Robin Hood: The Legend of Sherwood
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Spellbound
ผู้จัดจำหน่าย: Microids
วันวางจำหน่าย: 1 พ.ย. 2002

Violence