ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 19 พ.ค. 2011

Having searched Eastern and Western Europe for a missing heir, Kate Walker finally completed her long and arduous journey, obtaining the signature of Hans Voralberg and closing the automaton factory buyout. Mission accomplished?

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Syberia II
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Microids
ผู้จัดจำหน่าย: Microids
วันวางจำหน่าย: 30 มี.ค. 2004

Mild Language