ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 19 พ.ค. 2011

Join Kate Walker as she travels to remote locations and time periods in this timeless voyage to discover her true destiny.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Syberia
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Microids
ผู้จัดจำหน่าย: Microids
วันวางจำหน่าย: 1 ก.ย. 2002

Mild Language

Use of Alcohol