ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 2 มี.ค. 2010

Large-scale battles have become a vestige of the past, depleting resources of conflicting parties. Settled space, where welfare and order had reigned, has become a cemetery for dead ships which is flooded with pirates and adventurists.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก 1C Company
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Star Wolves 3: Civil War
ประเภท: สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Elite Games Team
ผู้จัดจำหน่าย: 1C Company
วันวางจำหน่าย: 2 มี.ค. 2010