ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 27 พ.ค. 2013

Be fast, be first and be famous as the race returns in GRID 2, the sequel to the BAFTA-award winning, multi-million selling Race Driver: GRID.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Codemasters
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: GRID 2
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, กีฬา
ผู้พัฒนา: Codemasters Racing Feral Interactive (Mac)
ผู้จัดจำหน่าย: Codemasters, Feral Interactive (Mac)
วันวางจำหน่าย: 27 พ.ค. 2013