ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 20 มี.ค. 2007

Silverfall, a once glorious city, lies in the fantastical Kingdom of Nelwë, where the forces of Technology and Nature are strongly opposed. Symptoms of this terrible conflict have begun to manifest physically as melded cyberbiologic organics and living steam-driven...

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Silverfall
ประเภท: สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Monte Cristo
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 20 มี.ค. 2007

Blood

Violence