ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 19 เม.ย. 2010

Always wanted to see if you can hack the day-to-day life of a TV producer? Here's your chance! MUD TV is your ticket to the weird wild world of television. Once you take control of your own station it's up to you to determine the line-up, hire actors and directors,...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Kalypso Media Digital
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: M.U.D. TV
ประเภท: จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Realmforge Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Kalypso Media Digital
วันวางจำหน่าย: 19 เม.ย. 2010