เกมนี้
แอ็คชัน, ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 21 เม.ย. 2011

Create crazy, yet functional, custom vehicles to solve missions with your own unique style!

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก bitComposer Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cargo! The Quest for Gravity
ประเภท: แอ็คชัน, ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Ice-Pick Lodge
ผู้จัดจำหน่าย: bitComposer Games, Viva Media, Nordic Games, Ice-Pick Lodge
วันวางจำหน่าย: 21 เม.ย. 2011

Cartoon Violence

Comic Mischief

Mild Language

Partial Nudity