ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 16 ก.ค. 2010

Tidalis is a block-based puzzle game with casual appeal, hardcore depth, and an addictive new "streams" mechanic. The game is brimming over with riffs and variants on that core mechanic with 20 game modes, dozens of special blocks and items, and 115 levels in...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Arcen Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Tidalis
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Arcen Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Arcen Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 16 ก.ค. 2010