ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 21 ต.ค. 2009

"You are outgunned. You are massively outnumbered. You must win." These are your orders. Humanity has already fought its war against the machines -- and lost.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Arcen Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: AI War: Fleet Command
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Arcen Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Arcen Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 21 ต.ค. 2009