ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 26 เม.ย. 2012

Set several years after the end of Risen, raging titans have devastated the world and pushed humanity to the brink of existence. Subsequently, monstrous creatures have risen from the watery depths of the sea and their attacks have brought all seafaring to a grinding...

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Deep Silver
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Risen 2: Dark Waters
ประเภท: สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Piranha Bytes
ผู้จัดจำหน่าย: Deep Silver
วันวางจำหน่าย: 26 เม.ย. 2012

Blood

Strong Language

Use of Alcohol

Violence