ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 24 ก.ย. 2010

1936: Soldiers of the Third Reich roam the world seeking occult weapons for their insane plans of conquest. When Fenton Paddock, a former British soldier and hapless smuggler, is asked to look for his friend Richard, who went missing in Tibet, he has no idea that this...

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Deep Silver
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Lost Horizon
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Animation Arts
ผู้จัดจำหน่าย: Deep Silver
วันวางจำหน่าย: 24 ก.ย. 2010

Comic Mischief
Mild Blood
Mild Language
Violence