ข่าวสาร
เกมนี้
วันวางจำหน่าย: 19 ส.ค. 2009

Sacrifice is the acclaimed real-time strategy game that focuses on combat instead of resource gathering. The only two resources you'll need to worry about are mana and souls. Need more units? Capture the souls of your enemy. Cast spells of awesome power.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Interplay Inc.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Sacrifice
ผู้พัฒนา: Shiny Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Interplay Inc.
วันวางจำหน่าย: 1 พ.ย. 2000