ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2006

A Psychic Odyssey Through the Minds of Misfits, Monsters, and Madmen. This classic action/adventure platformer from acclaimed developers Double Fine Productions follows the story of a young psychic named Razputin.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Double Fine Productions
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Psychonauts
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: Double Fine Productions
ผู้จัดจำหน่าย: Double Fine Productions
วันวางจำหน่าย: 19 เม.ย. 2005

Cartoon Violence.

Crude Humor

Language