ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 3 ก.ย. 2009

Experience a new dimension of puzzle action game fun in QuantZ for the PC; a fabulous adventure that goes beyond the Action-Puzzler, Match-3 and Marble Popper genres.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Quantz
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Gamerizon
ผู้จัดจำหน่าย: Gamerizon
วันวางจำหน่าย: 3 ก.ย. 2009