ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, สวมบทบาท, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2009

Inspired by Aztec legend, this action/rpg side-scroller will casts you into the middle of a war between the Gods and Mankind. As Huitzilo, heir of the Sun God, skilled in both the arts of combat and magic, only you can save your people from the wrath of the Aztec Gods...

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Aztaka
ประเภท: แอ็คชัน, สวมบทบาท, อินดี้
ผู้พัฒนา: Citeremis Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Citeremis Inc.
วันวางจำหน่าย: 7 พ.ค. 2009