ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2009

It was July 7th, 2011. While investigating reports of unlawful weapons trafficking, peacekeeping forces encountered an unclassified carnivorous species occupying a small village in Northern Africa.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Ninja Blade
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: FromSoftware
ผู้จัดจำหน่าย: ND Games, bitComposer Games
วันวางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2009