ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 16 ก.พ. 2010

Help Alex navigate a bustling urban landscape as she frantically searches for her former Iron Roses™ band mates and tries to convince them to enter the upcoming "Battle of the Bands".

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Sandlot Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Iron Roses
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Cateia Games
ผู้จัดจำหน่าย: Sandlot Games
วันวางจำหน่าย: 16 ก.พ. 2010