ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 17 ก.ค. 2009

Stake your claim today! Fortune is yours for the taking! Steer the fortunes of three adventurous pioneers as they build and defend their ever-growing settlement from dangerous bandits determined to cheat or steal from anyone they cross.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Sandlot Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Westward Collection
ประเภท: แคชชวล
ผู้พัฒนา: Sandlot Games
ผู้จัดจำหน่าย: Sandlot Games
วันวางจำหน่าย: 17 ก.ค. 2009

Alcohol Reference
Crude Humor
Mild Violence