ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 8 ต.ค. 2009

This is the Limited Edition. You can also check out the Regular Edition of Cities XL which does not contain additional content! CITIES XL™ LIMITED EDITION contains the following additional content.

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cities XL Limited Edition
ประเภท: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Monte Cristo
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 8 ต.ค. 2009