ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 14 ต.ค. 2009

Destroy the Luftwaffe! There’s something new in the air, and it’s more than the hum of hundreds of aero engines... As the Luftwaffe launches its aerial offensive, the outnumbered Royal Air Force is scrambling to bring into combat new planes that will ensure victory...

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Combat Wings: Battle of Britain
ประเภท: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: City Interactive
ผู้จัดจำหน่าย: CI Games
วันวางจำหน่าย: 14 ต.ค. 2009