ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 4 มิ.ย. 2009

Light of Altair is a sci-fi colony building game with a deep plot. Grow colonies from landing pod to metropolis, while sending off new spaceships to expand your territory to other worlds.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Light of Altair
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: SaintXi
ผู้จัดจำหน่าย: SaintXi
วันวางจำหน่าย: 4 มิ.ย. 2009