ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว - วันวางจำหน่าย: 3 มี.ค. 2010

SONIC AND SEGA ALL-STARS RACE FOR VICTORY IN A HIGH SPEED HIGH SKILL RACETRACK SHOWDOWN! TAKE TO THE TRACK BY CAR, MONSTER TRUCK, BIKE AND EVEN AEROPLANE IN SONIC & SEGA ALL-STARS RACING.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Sonic & SEGA All-Stars Racing
ประเภท: แข่งขันความเร็ว
ผู้พัฒนา: Sumo Digital
ผู้จัดจำหน่าย: SEGA
วันวางจำหน่าย: 3 มี.ค. 2010

Cartoon Violence

Comic Mischief

Mild Suggestive Themes

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB