ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2010

Alternativa is a story that will take you to a world much different to what you'd expect in 2045. To a world destroyed by war and revolutions, a world led by an oppressive and cruel dictatorship.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Bohemia Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Alternativa
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Centauri Production
ผู้จัดจำหน่าย: Bohemia Interactive
วันวางจำหน่าย: 3 พ.ย. 2010