ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2010

Pound of Ground, story driven crazy shoot 'em up with red car and LOTS of zombies. The game combines action elements - a wide range of advanced weapons, fights with various bosses and spectacular, endless battles with the crowds of the undead - with a gripping story...

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Bohemia Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pound of Ground
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: Centauri Production
ผู้จัดจำหน่าย: Bohemia Interactive
วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2010