ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 7 มิ.ย. 2010

The Princess of the Flower Kingdom has vanished! She was taken by the Ghulibas of the north, and it is up to brave Zee Tee to rescue her. On his quest, he - and you - will discover the hidden lands behind the peaceful kingdom, and come face to face with secrets that...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: eversion
ประเภท: อินดี้
ผู้พัฒนา: Zaratustra Productions
ผู้จัดจำหน่าย: Zaratustra Productions
วันวางจำหน่าย: 7 มิ.ย. 2010