ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, แข่งขันความเร็ว, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 22 ต.ค. 2009

Metal Drift is a vehicular sport combat game set in a distant future. As the player, you command an agile, high powered hover tank in a futuristic sports arena. Core game play centers on intense tank-on-tank multiplayer team combat seen through an immersive, first...

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Metal Drift
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, แข่งขันความเร็ว, กีฬา
ผู้พัฒนา: Black Jacket Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Black Jacket Studios
วันวางจำหน่าย: 22 ต.ค. 2009