ข่าวสาร
เกมนี้
กีฬา, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2009

Bowl or Beware! From the depths of the graveyard…a gruesome gang in search of brains! When Zombies show up at the town’s lanes, it’s up to you to put ‘em back in the ground!

วิดีโอกีฬา เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก MumboJumbo
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Zombie Bowl-o-Rama
ประเภท: กีฬา, แคชชวล
ผู้พัฒนา: MumboJumbo
ผู้จัดจำหน่าย: MumboJumbo
วันวางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2009