ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 1 พ.ย. 2009

Men of War: Red Tide is a sequel to the critically acclaimed RTS Men of War. Red Tide introduces a new story driven campaign based on the writings of Soviet scribe Alexander Zorich, it also includes dozens of new or upgraded units and weapons.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก 1C Company
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Men of War: Red Tide
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: 1C Company
ผู้จัดจำหน่าย: 1C Company, 1C-SoftClub
วันวางจำหน่าย: 1 พ.ย. 2009