ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 22 พ.ย. 2010

Prepare for a different kind of poker night in a very different kind of club and play against familiar faces!

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Poker Night at the Inventory
ประเภท: แคชชวล, กีฬา
ผู้พัฒนา: Telltale Games
วันวางจำหน่าย: 22 พ.ย. 2010