ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: ก.ค. 2010

When White House inquiries to the Scoggins Eraser Co. are answered only with curious puzzles, Nelson Tethers from the U.S. Department of Puzzle Research is sent on the case.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Telltale Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Puzzle Agent
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Telltale Games
ผู้จัดจำหน่าย: Telltale Games
วันวางจำหน่าย: ก.ค. 2010